Privacybeleid

Definities

a. Privacy statement: dit privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Search Engine Results, Diepenveenseweg 74-B, info@searchengineresults.nl, 06-10148994;
d. Website: https://www.searchengineresults.nl/

1. Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven.
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.
2.3 Verantwoordelijke kan de persoonsgegevens ook gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant kunnen zijn. Bezwaar hiertegen kan gemeld worden op 06-10148994.

3. Doorgifte aan derden

3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of in overeenstemming met dit Privacy statement.

4. Cookies

4.1 Searchengineresults.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.
4.2 Gebruikers kunnen hun browserinstellingen aanpassen wat betreft cookies.
4.3 Cookies kunnen te allen tijde van een computer worden verwijderd.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 Gebruikers hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens.
5.2 Voor vragen of verzoeken kan contact worden opgenomen via info@searchengineresults.nl of Diepenveenseweg 74-B, 7413AS Deventer.

6. Bewaartermijn

6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden die in dit Privacy statement zijn genoemd, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

7. Beveiliging

7.1 Verantwoordelijke heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, inclusief SSL beveiliging.

8. Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Wijzigingen in dit Privacy statement worden op de website gepubliceerd. Het wordt aanbevolen om dit statement regelmatig te raadplegen. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 21 augustus 2023.